Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

shreww
2870 87a5
Reposted fromorchis orchis viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viagwiazdeczka gwiazdeczka
Sponsored post
feedback2020-admin
shreww
Może moglibyśmy być dla siebie wsparciem? I mogłoby być dobrze i mogłoby być fajnie
— Pezet
shreww
6431 5c38 500
Reposted fromlunainforest lunainforest viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
shreww
6480 772e 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
2520 b083
Reposted fromusual usual viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
5307 e914
Reposted fromusual usual viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
6927 ffdc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
6833 0640
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
7907 c8e1
Reposted fromaniczorka aniczorka viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww

Pokolenie Ikea

Aby zacząć cieszyć się życiem – musisz to zrozumieć. Na większość rzeczy po prostu nie masz wpływu. A skoro nie masz to po co nimi się przejmować?
Reposted fromzrazik zrazik viagwiazdeczka gwiazdeczka
9647 82cf
Reposted fromjohnkeats johnkeats viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Będę się spieszczać, czyli śpieszyć i streszczać.
— wykładowe
Reposted fromdreamadream dreamadream viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
2481 cc85 500
Reposted fromborsuczysko borsuczysko viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Niektórych rzeczy spróbowałam tylko po to, by przekonać się, że nie było warto.
— błędy.
Reposted fromwerterowska werterowska viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
shreww
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
shreww
6352 1ac4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...